Κατερίνα Στεργίου

Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο