Επιχειρηματική Δράση & Προστασία του Περιβάλλοντος

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-12-07 09:30 - 11:30


Σεμινάριο «Προσωπική Ανάπτυξη»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-11-28 18:10 - 20:30

15th SciFy Academy: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-11-23 19:10 - 20:00

Έρευνα Αγοράς

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-11-17 18:00 - 20:30

Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-11-21 18:10 - 20:30

Startup Grind με τον Μιχάλη Γκόντα

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-11-15 18:20 - 21:00

Πωλήσεις σε μεγάλους Πελάτες

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-11-14 18:20 - 20:30


Be innovative be creative

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2016-10-13 17:30 - 20:30

Σελίδες