Σεμινάριο: Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing (International & Export Marketing)

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

14 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 21:00 Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing (International & Export Marketing)