Σεμινάριο : Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management)

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

9 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 21:00 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management)