Σεμινάριο «Συμπεριφορά Καταναλωτή »

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-02-26 18:00 - 21:00


Σεμινάριο «Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-02-05 18:00 - 20:30

Τα τρόφιμα του μέλλοντος

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-02-01 19:00 - 21:00

Σεμινάριο «Consumer Marketing in 2025»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-01-22 18:00 - 20:30

Σεμινάριο «Vintage Marketing»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-01-08 18:00 - 20:30


Σεμινάριο «Personal Branding»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2017-12-11 18:00 - 20:30

Σεμινάριο «Tourism Marketing Strategy 2018»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2017-12-04 18:00 - 20:30

Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2017-12-01 13:00 - 17:00

Σελίδες