Σεμινάριο «Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-10-23 12:00 - 13:30

Σεμινάριο «Οι 50 Βασικές Έννοιες του Management»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-10-16 12:00 - 13:30

Σεμινάριο «Χτίσιμο Εργασιακής Ομάδας (Team Building)»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-10-06 17:00 - 18:30

Σεμινάριο «Neuro Marketing»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-09-29 17:00 - 18:30

Σεμινάριο «Συμπεριφορά Καταναλωτή»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-09-22 17:00 - 18:30


Σεμινάριο “Crisis Management”

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-09-08 17:00 - 18:30

LIVESTREAMING seminar: Crisis Management

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-07-07 17:00 - 18:30

LIVESTREAMING seminar: Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-07-02 17:00 - 18:30

LIVESTREAMING seminar: Leadesrhip – Ηγεσία

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-06-30 17:00 - 18:30

Σελίδες