Σεμινάριο «Τεχνικές Προώθησης –Promotion Techniques»

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

30 Οκτωβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:30 Σεμινάριο «Τεχνικές Προώθησης –Promotion Techniques»