Σεμινάριο «Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

23 Οκτωβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:30 Σεμινάριο «Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος»