Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων ΙΙ

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

22 Ιανουαρίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:30 Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων ΙΙ