Σεμινάριο «Η Διαδοχή στις Ελληνικές Μικρές Επιχειρήσεις»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

13 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:30 Σεμινάριο «Η Διαδοχή στις Ελληνικές Μικρές Επιχειρήσεις»