Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

15 Ιανουαρίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:00 Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων