Σεμινάριο ‘’Δημιουργία ευκαιριών σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης’’

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

27 Νοεμβρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
12:00 - 13:30 Σεμινάριο ‘’Δημιουργία ευκαιριών σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης’’