Σεμινάριο ‘’Δημιουργία ευκαιριών σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης’’