Σεμινάριο: «Δημόσιες Σχέσεις»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-04-27 18:00 - 20:30

Σεμινάριο: «Οι 50 βασικές έννοιες του Management»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-02-17 18:00 - 21:00

Σεμινάριο: «Συμπεριφορά Καταναλωτή»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2020-02-03 18:00 - 20:30

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2020-01-23 19:00 - 21:00Σεμινάριο: «Προσωπική Ανάπτυξη» (Personal Development)

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2019-11-11 18:00 - 20:30


Σεμινάριο: Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing (International & Export Marketing)

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2019-10-14 18:00 - 21:00


Σελίδες