Σεμινάριο: «Προσωπική Ανάπτυξη» (Personal Development)

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

11 Νοεμβρίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Προσωπική Ανάπτυξη (Personal Development)