Σεμινάριο: «Δημόσιες Σχέσεις»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

27 Απριλίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Δημόσιες Σχέσεις