Σεμινάριο: «Συμπεριφορά Καταναλωτή»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

3 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Συμπεριφορά Καταναλωτή