Πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και στο Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
2015-02-24 18:30 - 21:00Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: H ακαδημαϊκή και η επαγγελματική άποψη

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
2014-12-06 10:30 - 13:30


Φορολογήστε τους Πλούσιους

Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας (Αθήνα)
2014-11-24 19:30 - 21:00

Σελίδες