Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος

INNOVATHENS - Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
2016-11-21 18:10 - 20:30

Startup Grind με τον Μιχάλη Γκόντα

INNOVATHENS - Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
2016-11-15 18:20 - 21:00

Πωλήσεις σε μεγάλους Πελάτες

INNOVATHENS - Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
2016-11-14 18:20 - 20:30


Be innovative be creative

INNOVATHENS - Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
2016-10-13 17:30 - 20:30

Τακτική Marketing

INNOVATHENS - Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
2016-05-23 18:00 - 20:30

Σελίδες