Εργαστήριο «LinkedIn»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

4 Ιουνίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Εργαστήριο «LinkedIn»