Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

30 Μαρτίου 2018

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
09:30 - 10:15 Η Εθνική Πολιτική Έρευνας & Καινοτομίας
10:15 - 10:45 Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
10:45 - 11:20 Αποτελέσματα των προκηρύξεων των δράσεων ΕΤΑΚ
11:20 - 11:40 Ερωτήσεις - Απαντήσεις