Κώστας Φωτάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας