Σεμινάριο «Leadership»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

16 Απριλίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Σεμινάριο «Leadership»