Σεμινάριο “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management)’’

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

27 Μαΐου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management)