Σεμινάριο «Marketing Strategy»

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

22 Απριλίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
18:00 - 20:30 Σεμινάριο «Marketing Strategy»