Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας και η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Σύγχρονες Ερμηνείες [10/4 - 11/4]

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

10 Απριλίου 2021

Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης»
10:00 - 10:30 Χαιρετισμοί
10:30 - 11:30 Κεντρικές Ομιλίες
11:30 - 12:30 1η Συνεδρίαση
12:30 - 13:30 2η Συνεδρίαση
13:30 - 14:30 3η Συνεδρίαση
14:30 - 15:00 Διάλειμμα
15:00 - 16:30 4η Συνεδρίαση
16:30 - 18:20 5η Συνεδρίαση

11 Απριλίου 2021

Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης»
10:00 - 11:00 6η Συνεδρίαση
11:00 - 12:00 7η Συνεδρίαση
12:00 - 13:30 8η Συνεδρίαση