Δημήτρης Μπαχάρας

Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο