Βίκυ Καραφουλίδου

Μέλος Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης