Γιάννα Αγγελοπούλου

Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”