Δημήτρης Μαλέσης

Διδάκτορας στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία, Διδάσκων Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων