Σοφία Ηλιάδου-Τάχου

Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας