Νίκος Μπουμπάρης

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου