Άννα Μανδυλαρά

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων