Θανάσης Μπαρλαγιάννης

Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών