Αλέξανδρος Κόπτσης

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων