Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΙΙΙ: Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ [19/6 - 20/6]

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

19 Ιουνίου 2019

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
14:00 - 14:30 Έναρξη
14:30 - 16:30 Κύκλος Ι: Ποια ήταν και ποια είναι η μεσαία τάξη
16:30 - 19:00 Κύκλος ΙΙ: Οι επιπτώσεις της περιόδου 2009- 2019 στη μεσαία τάξη
19:00 - 21:00 Κύκλος ΙΙΙ: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η μεσαία τάξη

20 Ιουνίου 2019

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10:45 - 11:00 Χαιρετισμοί
11:00 - 14:00 Κύκλος ΙV: Η μικρή και μεσαία επιχείρηση μεταξύ παλιάς και νέας οικονομίας
14:00 - 15:00 Η διαΝΕΟσις παρουσιάζει δύο έρευνες
15:00 - 17:00 Κύκλος V: Η καμπύλη της εκλογικής συμπεριφοράς της μεσαίας τάξης
17:00 - 19:00 Κύκλος VI: Η μεσαία τάξη και οι δοκιμασίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Φιλελεύθερης Δημοκρατίας
19:00 - 19:30 Κύκλος VII: Μια άλλη ματιά
19:30 - 21:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου