Στράτος Φαναράς

Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλο της Metron Analysis