Δημήτρης Χαραλάμπης

Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πανεπιστημίου Αθηνών