Πέτρος Καβάσαλης

Πρόεδρος του ΔΣ του Κύκλου Ιδεών