Αλεξία Κεφαλά

Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Le Figaro