Γιώργος Βερνίκος

Πρόεδρος της ΟΚΕ & Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ