Αλεξάνδρα Δαλιάνη

Αρχιτέκτων μηχανικός - Πολεοδόμος, Ανώτατη Αρχιτεκτονική σχολή Βιλλλέτ Παρισίων