Ευάγγελος Βενιζέλος

Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.  π. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης