Ευάγγελος Βενιζέλος

Καθηγητής, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών