Νίκος Βέττας

Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ