1ο Ελληνικό Forum Ενιαίας Υγείας

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

15 Δεκεμβρίου 2018

Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας»
09:00 - 10:10 Η Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα
10:10 - 10:30 Κεντρική Ομιλία
10:30 - 11:40 Συζήτηση για τη Δημόσια Υγεία, τις Μεταδοτικές Ασθένειες και τις Οργανωτικές προκλήσεις
11:40 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 13:10 Συζήτηση με θέμα την Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Yπόθεσης, για την Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα
13:10 - 14:20 Συζήτηση σχετικά με την αλληλεπίδραση Πολιτικής/ Επιστήμης
14:20 - 14:30 Συμπεράσματα