Νικόλαος Τζιμοτούδης

Αρχικτηνίατρος, Mικροβιολόγος, Τμηματάρχης Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (ΚΒΙΕΣ)