Αλκιβιάδης Βατόπουλος

Καθηγητής Μικροβιολογίας & Διευθυντής του Τομέα Μικροβιολογίας , Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας