Ιωάννης Μπασκόζος

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας