Ερρίκος Τσιπιανίτης

Πρόεδρος της Ομάδας μελέτης Ορθοπαιδικής και Νευροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς