Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας