Μιχάλης Κατσιμπούλας

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (Επίπεδο Επίκουρου Καθηγητή) Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, ΙΙΒΕΑΑ